Financieel beheer
Uitsluiten van financiële risico’s

Voor een goed financieel beheer is het noodzakelijk om direct zicht te hebben op de actuele financiële status van een onderzoeksproject. Bij het financieel beheer van onderzoeksprojecten vormen overschrijding van het budget en het niet volledig uitputten van het budget een risico. PaNaMa biedt de informatie om deze risico’s af te wenden.

Koppeling met systemen als SAP, Oracle, EPIC, AFAS, Exact en Peoplesoft zorgt voor toegang tot actuele gegevens en voorkomt dubbele registratie. Met het verwachte resultaat als belangrijkste indicator is er altijd een up-to-date beeld van de financiële status van een project. Bovendien zijn er met behulp van real-time prognoses diverse scenario’s door te rekenen.
PaNaMa beschikt over een integraal systeem voor begrotingsberekeningen. Variabelen als personeelskosten en kostprijzen van medische onderzoeken en verrichtingen zijn eenvoudig in te voeren en aan te passen.

Binnen PaNaMa kunt u voor elk project een specifieke begrotingsopzet kiezen die aansluit op de voorwaarden van de subsidieverstrekker of financier.